Aktualności

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej

Od nowego roku w Rajczy zaczął działać punkt bezpłatnej pomocy prawnej. 

Kto może mógł skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

- Młodzież do 26. roku życia, 

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

- seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

- kombatanci, weterani, 

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

 

Punk znajduje się  na, ul. Parkowej 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy) 

Punkt jest czynny: 

Poniedziałek 8.00 – 12.00; Mec. Szymon Śleziak,

Wtorek 13.00 – 17.00; Mec. Bartłomiej Kruszyński

Środa 13.00 – 17.00; Mec. Bartłomiej Kruszyński

Czwartek 12.00 – 16.00; Mec. Tomasz Jagosz

Piątek 12.00 – 16.00; Mec. Szymon Śleziak.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych - poznajcie ich. 

 

 


Załączniki:


UA-71225827-1