Wspólny drogowy Projekt

W dniach 28 – 29 września 2016 r. w Rzeszowie w Polsce odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska-Słowacja.