CrossiGeo na Granicy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Geokeszingowy Zwardoń

Geokeszingowy Zwardoń

Czy wiecie co to jest geokeszing?  W skrócie chodzi o grę w poszukiwanie i znajdywanie ukrytych w terenie „skarbów”.

Opis Projektu

Opis Projektu

  Celem głównym Projektu jest rozwój turystyki na obszarze transgranicznym poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów...

UA-71225827-1