Schemat organizacyjny

Schemat graficzny regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy

Objaśnienia skrótów

Fn - Referat Finansów
OŚW - Referat d/s Oświaty
O.Og - Referat Ogólno-Organizacyjny
Bl - Referat Rolnictwa i Inwestycyjny
RL,GK - Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
OC,RG - Samodzielne Stanowisko d/s Wojskowych, OC i Obsługi Rady Gminy
Zp - Samodzielne Stanowisko d/s Zamówień Publicznych
HU,Km - Samodzielne Stanowisko d/s Handlu, Działalności Gospodarczej i Komunikacji
SP - Szkoły Podstawowe
PG - Przedszkola Gminne
GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOK - Gminny Ośrodek Kultury
BG - Biblioteki Gminne

UA-71225827-1